Hướng Dẫn Kinh Doanh Online Kiếm Tiền Tại Nhà Mở Tài Khoản Nạp Rút Tiền Kinh Doanh Vàng , Dầu Thô , Forex , Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới Tại Sàn Thế Giới ICMARKETS - Tư Vấn Kiến Thức Kinh Nghiệm Ra Vào Lệnh Hiệu Quả , Tặng Robot Trading Miễn Phí. Spread Thấp Chỉ Bằng 1/2 Các Sàn Khác - Thông Tin Hỗ Trợ - Zalo,Phone : 093 8207 688 ( Mr Huy ) - Email : Kinhdoanhvang.net@gmail.com - Website www.kinhdoanhvang.net

ĐỔI PASSWORD


Để thay đổi Password , bạn login vào tài khoản theo link sau :
 
 https://secure.efxnow.com/myaccount/lang/eng/genr/premyacclogin.aspx  <== link giao diện cũ ( nếu bạn muốn đăng nhập theo giao diện mới thì vào link giao diện mới  http://www.forex.com/au/myaccount.html  ( Sau khi điền xong số user và password thì không được gõ tiếp Enter mà phải click ngay vào Login ) nhưng giao diện mới khó sử dụng nên chúng tôi chỉ hướng dẫn theo giao diện cũ ! )


Click vào   MY  PROFILE :

+   Update  Password  :           Thay đổi password ( Password phải gồm cả chữ và số tối thiểu 8 ký tự )

        Current Password           :   nhập password cũ
        New Password               :     nhập password mới vào
        Con firm New Password   :   nhập lại password mới lần nữa

==>  Click vào Submit là xong   ,   sẽ có một dòng chữ đỏ hiện lên : Password  Updated Successfully !   là thay đổi thông tin thành công .

+   Update Email Address  :   Xem hoặc cập nhật địa chỉ E mail mới .

+   Update  Address  :    Xem  các thông tin về địa chỉ nhà , Thành phố …( chú ý  ko nên thay đổi tùy tiện nếu không thật sự thay đổi chỗ ở  )

+   Update  Telephone Number  :     Xem hoặc cập nhật số điện thoại mới

***  Bất kỳ một thông tin nào vừa được bạn thay đổi thì lập tức forex.com UK sẽ gửi mail đến thông báo cho bạn ngay.

______________


*** Lứu ý rằng :   Địa chỉ email đăng ký trong tài khoản ở Forex.com là quan trọng nhất . Bởi vì nếu bạn quên password thì bạn vẫn có thể xin lại Password thông qua cái địa chỉ email này thì Password chỉ được gửi vào địa chỉ email lúc đăng ký mở tài khoản mà thôi . Do đó Email này là rất quan trọng . Nó phải là email mà bạn luôn luôn sử dụng thường xuyên . Trường hợp bạn xài địa chỉ email khác thì phải update lại địa chỉ email mới ngay lập tức !
Cảnh báo rủi ro : sản phẩm phái sinh có sử dụng đòn bẩy nên có thể dẫn đến khả năng thua lỗ cao . Bạn phải đảm báo rằng bạn đã am hiểu rõ tất cả các rũi ro về thị trường này trước khi quyết định mở tài khoản giao dịch !